Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η Cretan Safari Drive δέχεται κρατήσεις που υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:1. Για να εξασφαλιστεί Κράτηση σας

Για να εξασφαλίσει μια κράτηση η εταιρεία απαιτεί ένα συμπληρωμένο έντυπο κράτησης και την απαραίτητη κατάθεση ή πλήρη εξόφληση πριν την έναρξη της δραστηριότητας ή περιοδείας. Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν κράτηση μέσω τηλεφώνου, στο δικτυακό τόπο, ή μέσω e-mail και θεωρείται ότι υποβάλλοντας τη φόρμα κράτησης συμφώνησαν με τους ακόλουθους όρους:

  • Έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους κρατήσεων μας και γενικά σελίδες πληροφοριών που περιέχονται στο φυλλάδιο μας και στην ιστοσελίδα μας.

  • Δηλώνουν ή για οποιοσδήποτε άλλο πραγματοποιούν κράτηση ότι δεν υποφέρουν (ή δεν έχουν υποστεί ποτέ) από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση που μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετέχουν ενεργά στην περιοδεία.

  • Δηλώνουν ή για οποιοσδήποτε άλλο πραγματοποιούν κράτηση ότι δεν υποφέρουν (ή δεν έχουν υποστεί ποτέ) από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση που μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετέχουν ενεργά στην περιοδεία.

  • Το άτομο που θεωρείται ότι υπογράψει, το συνημμένο έντυπο κράτησης (η οποία ενσωματώνει αυτούς τους όρους) εγγυάται ότι αυτός / αυτή έχει πλήρη εξουσία να το πράξει για λογαριασμό όλων των προσώπων των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε αυτήν, και επιβεβαιώνει ότι όλα τα εν λόγω πρόσωπα πλήρως γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους αυτούς. Η κράτηση γίνεται αποδεκτή και γίνεται οριστική, μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία στέλνει ένα e-mail επιβεβαίωσης.

2. Η πληρωμή των Εκδρομές και Δραστηριότητες

Όλα τα χρήματα που οφείλονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων, πρέπει να δοθούν στην Cretansafaridrive Ο.Ε. το αργότερο μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για τις εκδρομές συμμετοχής της ομάδας, και 15 ημέρες πριν για όλες τις ιδιωτικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση μη καταβολής του υπολοίπου έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας η Cretansafaridrive Ο.Ε. δεν δέχεται την κράτηση και μόνο όταν ο πελάτης εξοφλήσει το υπόλοιπό του θα λάβει γραπτή επιβεβαίωση της αποδοχής μιας κράτησης.

3. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτησή σας

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει, θα επιβάλλονται χρεώσεις ακύρωσης. Αυτά υπολογίζονται από την ημερομηνία έγγραφης κοινοποίησης στην Cretansafaridrive Ο.Ε. ή τον πράκτορά της ως ποσοστό της συνολικής τιμής περιοδείας, όπως έχει οριστεί συν τυχόν προσαυξήσεων

Συγκεκριμένα αν η ακύρωση λάβει χώρα:

  • 15 και περισσότερες ημέρες πριν από την αναχώρηση – Το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη

  • 14-3 ημέρες πριν την αναχώρηση – επιστρέφεται το 50%

  • Λιγότερο από 2 μέρες πριν από αναχώρηση – δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη

4. Τουρισμός και Ακύρωσης Ασφάλισης

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επαρκής προσωπικής ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους πελάτες, κατά την περιοδεία που διοργανώνεται από την Cretansafaridrive Ο.Ε. . Πελάτες μαζί με την προσωπική τους περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών ανά πάσα στιγμή, είναι αποκλειστικά υπέυθυνοι για τη φύλαξή τους . Οι πελάτες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη δική τους ασφάλεια και τη διασφάλιση ότι έχουν στην κατοχή τους ιδιωτική Ταξιδιωτική Ασφάλιση με προστασία για όλη τη διάρκεια της περιοδείας, όσον αφορά τουλάχιστον τις ιατρικές δαπάνες, τραυματισμό, θάνατο, τον επαναπατρισμό, την ακύρωση και την περικοπή, με επαρκείς παροχές . Οι πελάτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν ρήτρες αποκλεισμού που περιορίζουν την προστασία για το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιοδεία τους. Είτε οι πελάτες επιλέξουν να λάβουν Ταξιδιωτική Ασφάλιση μέσω της Εταιρείας, ή μέσω των δικών τους εταιρειών , θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οποιαδήποτε τέτοια ασφάλιση είναι αυτό που χρειάζονται και θα πρέπει να κανονίσουν επικουρική ασφάλιση αν χρειαστεί.

5. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Περιορισμένη ασφάλιση κατέχεται από τον χειριστή

Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορεί να μην υπάρχει ασφάλεια που να καλύπτει την ευθύνη της Εταιρείας προς τους πελάτες της για το θάνατο, τραυματισμό, ζημία ή απώλεια που συμβαίνουν οπουδήποτε στον κόσμο. Ο πελάτης επίσης αναγνωρίζει ρητά ότι σε σχέση με την κάλυψη αστικής ευθύνης ατυχημάτων επιβατών για την κάλυψη αυτή μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υπάρχει καθόλου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η Cretansafaridrive Ο.Ε. έχει λάβει εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της ευθύνης της. Παρά το γεγονός ότι Cretansafaridrive Ο.Ε. δεν κατέχει διάφορες ασφαλίσεις αυτή η κατάσταση κράτησης δηλώνει ότι ο πελάτης πρέπει να φροντίζει να έχει δική του ασφάλιση αν επιθυμεί κάτι που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη της Cretansafaridrive Ο.Ε. , συμπεριλαμβανομένων όλων των καλύψεων ασφάλισης αστικής ευθύνης, για θάνατο, τραυματισμό, ζημία ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια.

6. Οργάνωση και Συμμετοχή στη Δραστηριότητα

Οι Πελάτες συμφωνούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις των εργαζομένων της εταιρείας, . Εάν κατά την άποψη των προσώπων αυτών για την υγεία, το επίπεδο της φυσικής κατάστασης ή τη συμπεριφορά του πελάτη σε οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την αναχώρησή φαίνεται πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή, άνετη και ευτυχισμένη πρόοδο της περιοδείας ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί από το σύνολο ή μέρος των περιήγηση χωρίς επιστροφή ή αποζημίωση. Εάν ένας πελάτης διαπράττει μια παράνομη πράξη ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί από την περιοδεία και η Εταιρεία παύει να έχει την ευθύνη για αυτην / αυτους. Εάν επηρεάζεστε από μια κατάσταση, ιατρική ή όποιαδήποτε άλλη , που μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεάσουν την απόλαυση των άλλων ανθρώπων ή την ενεργή συμμετοχή τους στην περιοδεία, θα πρέπει να μας ενημερώσετε κατά τη στιγμή της κράτησης.

7. Αν αλλάξουμε Οργάνωση ή τη δραστηριότητά σας

Ενώ η Cretansafaridrive Ο.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσουν όλα , όπως διαφημίζονται μπορούν να γίνουν λογικές αλλαγές στο δρομολόγιο όπου κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο και η Cretansafaridrive Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ή / και στην ιστοσελίδα της . Εάν μια σημαντική αλλαγή πραγματοποιηθεί ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί κατά τη στιγμή της κράτησης, διαφορετικά Cretansafaridrive Ο.Ε. θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό, αν υπάρχει χρόνος πριν από την αναχώρηση. Ο ορισμός μιας σημαντικής αλλαγής θα εξαρτηθεί από την ατομική περιοδεία και τις περιστάσεις.

8. Αν Ακύρωσουμε την Οργάνωση ή τη δραστηριότητά σας

Η Cretansafaridrive Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια περιοδεία σε καμία περίπτωση όμως δεν θα ακυρώσει μια περιοδεία σε λιγότερο από 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός για λόγους ανωτέρας βίας. Λόγοι ανωτέρας βίας είναι ο πόλεμος, απειλή πολέμου, ταραχές, εμφύλιος πόλεμος, εργασιακές διαφορές, τρομοκρατική δραστηριότητα, φυσική ή πυρηνική καταστροφή, πυρκαγιά ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, , περιορισμούς από ακτοφυλακή ή άλλα παρόμοια γεγονότα πέρα ​​από τον έλεγχο της Cretansafaridrive Ο.Ε. .

9. Η ευθύνη μας για την Οργάνωση και τη δραστηριότητά σας

Οι κρατήσεις των πελατών γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες περιπέτειας και ότι αναλαμβάνουν τις περιηγήσεις, εκδρομές ή αποστολές που εμφανίζονται στα προγράμματά μας, με δική τους βούληση. Λόγω των πολιτικών και πολιτιστικών διαφορών, καθώς και γενικά πιο σκληρή φυσικές συνθήκες, τα ταξίδια σε πολλές περιοχές του κόσμου, συνεπάγεται κινδύνους, εκτός από εκείνους που παίρνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Η Cretansafaridrive Ο.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποκλίσεις από κάθε περιοδεία που προκαλείται από τις περιστάσεις πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό της, ούτε για τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες με αυτές. Η Cretansafaridrive Ο.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση των πελατών για τα συναφή έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κράτησής τους. Η Cretansafaridrive Ο.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πρόσθετες δαπάνες όπως και αν προκλήθηκαν η αν προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις ενέργειες ή παραλείψεις αυτών των ανεξάρτητων μερών, ατυχήματα, απώλεια ή ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία, καθυστερήσεις, αποτυχίες των μεταφορών, απεργίες, πόλεμος, ανωτέρας βίας, κ.λπ., επί των οποίων δεν έχει κανέναν έλεγχο.


Ημερομηνία Έκδοσης: Μαϊος 2016
Cretansafaridrive Ο.Ε. // MHTE: 1040E60000155301
Έδρα: Μίλατος, Αγ.Νικόλαος - Κρήτη


Ετοιμος για μια νεα περιπετεια ;